RİP REVİZYON İLKELERİ

RİP’te Program dönemi içerisinde istatistik çalışmalarına ilişkin yapılacak değişiklikler 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 599 uncu maddesinde belirtilen Bilimsel ve Teknik Özerklik hükmü çerçevesinde aşağıdaki şekilde yürütülür:

 

Program’a yeni konu eklenmesi ve mevcut olan bir konunun Program’dan çıkarılması ile sorumlu/ilgili kurum değişikliklerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı'nın onayı ile yapılır. Bunların dışındaki yer değişiklikleri, çalışma adı güncellemeleri, süre değişiklikleri, veri derleme yöntemi ve mevcudiyet durumu değişiklikleri, sınıflama sistemi ve tahmin düzeyi değişiklikleri, yayımlanma biçimi değişiklikleri, Programın genel bilgiler kısmı ve İstatistik Çalışmaları başlığında yer alan Kapsam, Mevcut Durum, Yapılacak Yeni Çalışmalar, Üretilmesi Planlanan İstatistikler ve Çalışmalar kısımlarındaki değişiklikler ile ilgili olarak karar almaya ve düzenleme yapmaya, sorumlu kurum/kuruluşun gerekçesiyle birlikte TÜİK’e başvurusu üzerine TÜİK yetkilidir.

 

Yasal ve idari yapıda meydana gelen değişiklikler ile mevzuattan kaynaklanan değişiklikler TÜİK Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

 

Kurum/kuruluşların program revizyon talepleri, ilgili yılın 15 Ekim tarihine kadar TÜİK’e gönderilir.