RESMİ İSTATİSTİKLERDE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nın 4. ilkesi olan Kalite Taahhüdü’nün 3. Göstergesinde “Çıktı kalitesi düzenli olarak izlenir, olası değişikliklere karşı değerlendirilir ve Avrupa İstatistikleri kalite kriterlerine uygun olarak raporlanır.” ifadesi yer almaktadır. Bu gösterge ile istatistik kurumlarına resmi istatistiklerin kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu noktada TÜİK hem kendi ürettiği resmi istatistiklere hem de diğer kurum ve kuruluşlar tarafından resmi istatistik programı kapsamında üretilen istatistiklere kalite değerlendirmeleri yapmaktadır. TÜİK’in kendi ürettiği resmi istatistikler için kalite değerlendirme çalışmaları Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracı (KİDA) kapsamında, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından resmi istatistik programı kapsamında üretilen istatistiklere uygulanan kalite değerlendirme çalışması ise Kalite Logosu kapsamında yürütülmektedir.

 

Kalite İzleme ve Değerlendirme Aracı (KİDA): TÜİK tarafından üretilen resmi istatistiklerin, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’na dayanan kalite ilke ve standartlarına uygunluğunun değerlendirilererek istatistiklerin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. KİDA ile gerçekleştirilen kalite değerlendirmesi sonucunda iyileştirmeye açık alanlar belirlenir ve iyileştirme eylem planları oluşturulur. İyileştirme eylem planında takvimlendirilen eylemler düzenli olarak izlenerek resmi istatistiklerin kalitesinde sürekli iyileştirme sağlanır.

 

Resmi İstatistik Kalite Belgesi ve Logosu: Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından resmi istatistik programı kapsamında üretilen ve yayımlanan resmi istatistiklerin kalitesi Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesinde yer alan ulusal kalite ilke ve standartları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Çalışma neticesinde kalite ilkeleri ile uyumlu olan resmi istatistikler için Resmi İstatistik Kalite Belgesi verilmekte ve bu istatistikler yayımlanırken Resmi İstatistik Kalite Logosu kullanılmaktadır. Kalite logosu ile yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda ilgili istatistikler için belirlenen iyileştirme eylemleri RİP Yıllık İzleme Raporu ile izlemeye tabi tutulur.