RESMİ İSTATİSTİK ÇALIŞMA GRUPLARI

RİP Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri hakkındaki yönerge TÜİK tarafından hazırlanmış ve 27.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özellikle projeler ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarıyla ilgili gerekli güncellemelerin Program dönemi içerisinde yapılması planlanmaktadır.

 

RİP 2022–2026 kapsamında; Çalışma Grupları yeni Program yapısına uygun olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Program dönemi içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde Konsey Başkanının onayıyla yeni çalışma ve alt çalışma grupları kurulabilir.

 1. İdari Kayıtlar ve Kayıt Sistemleri
 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 3. Nüfus ve Demografi İstatistikleri
 4. Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri
 5. Uluslararası Göç İstatistikleri
 6. Eğitim İstatistikleri
 7. Kültür ve Spor İstatistikleri
 8. Sağlık İstatistikleri
 9. Sosyal Koruma İstatistikleri
 10. Suç, Adalet ve Seçim İstatistikleri
 11. İşgücü Piyasası ve Ücret İstatistikleri
 12. İşgücü Verimliliği İstatistikleri
 13. Ulusal Hesaplar
 14. Devlet Mali Sektörü İstatistikleri
 15. Kamu Sektörü İstatistikleri
 16. Mali Sektör İstatistikleri
 17. Dış Ticaret İstatistikleri
 18. Eğilim İstatistikleri
 19. Makroekonomik İzleme İstatistikleri
 20. Girişim İstatistikleri
 21. Ciro ve Üretim İstatistikleri
 22. Yapısal İş İstatistikleri
 23. Turizm İstatistikleri
 24. Fiyat İstatistikleri
 25. İnşaat İstatistikleri
 26. Enerji İstatistikleri
 27. Ulaştırma ve Haberleşme İstatistikleri
 28. Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu İstatistikleri
 29. Bitkisel Üretim İstatistikleri
 30. Hayvansal Üretim İstatistikleri
 31. Tarımsal Yapı ve Ekonomik Hesaplar
 32. Su Ürünleri İstatistikleri
 33. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Çevre İstatistikleri
 34. Ormancılık İstatistikleri
 35. Tarımsal İşletme Yapı İstatistikleri
 36. Tarımsal Ekonomik Hesaplar
 37. Su ve Toprak Yönetimi İstatistikleri
 38. Atık İstatistikleri
 39. Afet İstatistikleri
 40. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
 41. Tüketim Harcamaları, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İstatistikleri
 42. Yaşam Kalitesi İstatistikleri