2021 YILI ULUSAL VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

2021 YILI ULUSAL VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ

 

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi; 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonunda hazırlanmakta ve 1 Mart 2007 tarihinden itibaren her yıl düzenli olarak güncellenmektedir.

 

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatler önceden ilan edilmekte, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı olarak haberdar olması sağlanmaktadır.

 

Türkiye İstatistik Kurumunun da dahil olduğu bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2021 yılında açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren “2021 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi” TÜİK internet sayfasında www.tuik.gov.tr ve Resmi İstatistik Portalında www.resmiistatistik.gov.tr adresinde kullanıma sunulmuştur.

 

Kamuoyuna duyurulur.