2017-2021 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI REVİZE EDİLDİ.

2017-2021 Resmi İstatistik Programı Revize Edildi

 

Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır.

RİP'te Program dönemi içerisinde istatistik çalışmalarına ilişkin yapılacak değişiklikler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 17 inci maddesinde belirtilen Bilimsel ve Teknik Özerklik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

Program'a yeni konu eklenmesi ve mevcut olan bir konunun Program'dan çıkarılması ile sorumlu/ilgili kurum değişikliklerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı’nın onayı ile yapılır. Bunların dışındaki yer değişiklikleri, süre değişiklikleri, veri derleme yöntemi ve mevcudiyet durumu değişiklikleri, sınıflama sistemi ve tahmin düzeyi değişiklikleri, yayınlanma biçimi değişiklikleri ile Programın genel bilgiler kısmı ile İstatistik Çalışmalar başlığında yer alan Kapsam, Mevcut Durum ve Yapılacak Yeni Çalışmalarla ilgili olarak karar almaya ve düzenleme yapmaya, sorumlu kurum/kuruluşun gerekçesiyle birlikte TÜİK'e başvurusu üzerine, TÜİK yetkilidir.

Yasal ve idari yapıda meydana gelen değişiklikler ile mevzuattan kaynaklanan değişiklikler TÜİK Başkanlığı tarafından karara bağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonucunda kurumsal yapıda meydana gelen değişiklikler ile kurumlardan gelen Program metnine ilişkin değişiklik talepleri kurumlarla varılan mutabakat sonucunda Program, TÜİK Başkanlığı’nın 21/05/2019 tarih ve 12047 sayılı onay yazısı ile revize edilmiştir.