KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GİZLİLİĞİ

İstatistik üretiminde veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin usul ve esaslar 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 12, 13, 14 ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. Resmî İstatistik Programı çerçevesinde üretilen istatistik çalışmalarındaki gizlilik ve güvenlik uygulamalarını düzenlemek üzere TÜİK tarafından "Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği Ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hazırlanmış ve 20/06/2006 tarih ve Resmi Gazete'nin 26204 sayısında yayımlanmıştır.

 

Ayrıca 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, “kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri” kapsamakta olup, Kanunda yer alan "veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder" hükmü ile kişisel veriler güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte ilgili Kanunun 28. maddesinin b) bendi uyarınca “Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi” istisna olarak kabul edilmiştir.