RİP İZLEME RAPORLARI

Resmi İstatistik Programının İzlenmesi ve Değerlendirilme

5429 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre Resmi İstatistik Programında kurum/kuruluşlar tarafından üretilmesi ve yayımlanması taahhüt edilmiş istatistikler program uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla TÜİK tarafından her yıl “Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu” hazırlanarak düzenli olarak izlenir ve sonuçları İstatistik Konseyine ve kamuoyuna duyurulur.

Yıllık İzleme Raporu’nda, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği tespit edilmekte ve varsa aksaklıkların giderilmesi için alınması gereken tedbirler belirtilmektedir.

İzleme raporlarında gerçekleşmeler ve programda üretilmesi taahhüt edilen konuların üretiminde meydana gelen aksaklıklar İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilmektedir.

Programda yer alan kurum ve kuruluşlar, kendi çalışmaları ile ilgili değerlendirmeleri içeren raporlarını her yıl düzenli olarak TÜİK’ e iletmekle sorumludurlar.

TÜİK tarafından ülkemizde üretilen resmi istatistiklerin veritabanını oluşturmak ve bu bilgilerin güncellenmesini sağlamak amacıyla “Resmi İstatistik Programı Bilgi Sistemi” geliştirilmiştir. RİP çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler bu sistem üzerinden izlenebilmektedir.