İSTATİSTİKİ KONULARIN DEVİR İLKELERİ

Resmi İstatistik Programı’nda birden fazla kurumu ilgilendiren konularda ilgili resmi istatistiğin üretilmesi, yayımlanması ve dağıtılması sorumluluğu bu konuda en çok ilgili olan kurumdadır. Bu kapsamda, Resmi İstatistik Programı’nda belirtilen konularda sorumluluğunun devri konusunda uygulanacak esas ve ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

 

  • İstatistiği kendi idari kayıtlarından üreten kuruluşun, o istatistiğin yayımından da sorumlu olması esastır.
  • TÜİK’in başka kurumların idari kayıtlarından alarak üzerinde analiz ve işlem yapıldıktan sonra ürettiği istatistiklerin, TÜİK tarafından yayımlanması esastır.
  • TÜİK’in birden fazla kurumun idari kayıtlarını kullanarak ürettiği istatistiklerin, TÜİK tarafından yayımlanması esastır.
  • İstatistiklerin kurumlar arası sorumluluk devrinde uluslararası uygulamalar da dikkate alınır.
  • İstatistiklerin kurumlar arası sorumluluk devrinde sürdürülebilirliğin ve veri kalitesinin sağlanması esastır. Sürdürülebilirlik ve veri kalitesi konusunda TÜİK’in uygun görüşü aranır.
  • Sorumluluğun devri, Programın revizyonu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sonuçlandırılır.