İSTATİSTİK KONSEYİ VE GÖREVLERİ

İstatistik Konseyi Resmi İstatistik Programın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmî istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmî istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 601. maddesine göre İstatistik Konseyi'nin görevleri;

  • Resmi istatistik ihtiyaçlarının tespit edilerek değerlendirilmesi,
  • Resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi,
  • Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,
  • Programın hazırlanması,
  • Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi

konularında görüşlerini bildirip, önerilerde bulunarak Türkiye İstatistik Sistemine hizmet etmektedir.