BAŞKAN VE ÜYELER

 • Hazine ve Maliye Bakanı (Konsey Başkanı)
 • TÜİK Başkanı
 • TÜİK Başkan Yardımcıları
 • Bakanlıkların İlgili Bakan Yardımcıları
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanı
 • Strateji ve Bütçe Başkanı
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
 • Gelir İdaresi Başkanı
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı
 • Vergi Konseyi Başkanı
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
 • İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı
 • İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı
 • Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde Konsey Başkanı, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağırabilir.