Gorsel: 

Resmi İstatistiklerde Veri Kalite Kontrolü

Resmi istatistik üretiminde görev alan kurum ve kuruluşlar, Programda belirtilen sınıflama ve kalite standartlarına uygun veri üretimi için her türlü tedbiri almak ve veri toplamadan yayın aşamasına kadar her düzeyde gerekli kalite denetimini yapmakla yükümlüdürler. Resmi istatistik üretiminde bu standartlara uyulup uyulmadığının kontrolü, Veri Kalite Kontrol Kurulu tarafından yapılır. Kurum ve kuruluşlar, bu kapsamda Kurul veya Kurul tarafından ilgili yönetmelik çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının her türlü talebini belirlenen zamanda karşılamakla yükümlüdürler.

Resmi İstatistik Kalite Belgesi ve Logosu: Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede yer alan ulusal kalite ilke ve standartları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda Program kapsamında üretilecek ve yayımlanacak tüm istatistiklere Resmi İstatistik Kalite Belgesi verilecek ve bu istatistikler yayınlanırken Resmi İstatistik Kalite Logosu kullanılacaktır.