Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Baslık: 

Resmi İstatistikler Eğitim Programı

bannergorsel: 

slide: 

Açıklama: 

Resmi İstatistikler Eğitim Programı

Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında üretilen istatistikler ve derlenen verilerde standardizasyon sağlamak amacıyla RİP’te paydaş konumunda olan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak her yıl düzenlenmekte olan Resmi İstatistikler Eğitim Programı‘nın dokuzuncusu geçen yıl olduğu gibi resmi istatistiklerin değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde 09:30- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.