GostergeIcerikView

 • Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Kasım 2016
  7
 • İşsizlik Oranı (%) Ağustos 2016
  11,3
 • GSYH Büyüme Hızı (%) 2. Dönem 2016
  3,1
 • Sanayi Üretim Endeksi (%) Eylül 2016
  -3,8
 • Türkiye Nüfusu-Toplam 2015
  78.741.053
2016 Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri Yayımlandı.
2015 Sağlık Harcamaları İstatistikleri Yayımlandı.
Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırma Süreci ile İlgili Kamuoyu Duyurusu
2015 Kültürel İstihdam İstatistikleri Yayımlandı.
Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2015 Yayımlandı.
İstatistik Konseyi 13. Toplantısı Gerçekleştirildi
2014 Yıllık Verimlilik İstatistikleri Yayım Tarihi Öne Çekilmiştir
Kültürel Miras 2015 Haber Bülteni Yayımlandı.
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2016